Nedotknutelnost

Můj text o outsiderce vzbudil bujaré ohlasy. Děkuji všem za komentáře, zprávy a osobní sdělení. Moc si vážím vaší upřímnosti. Ta je pro mě nad ZLATO. Vaše slova společně s tím, co mi teď život cpe pod nos jako kdysi já svým milencům ten nejlepší kokain, mě nutí k prozkoumání partikulárního tématu, které všichni outsideři […]

Je to pravda?

Když jsem minulé léto bloudila vyprahlým rumunským Banátem, měla jsem dost přesvědčivé vidiny o tom, že se mi každou chvíli pod těžkým batohem ulomí nohy. Že tam někde na kopcích žízní umřeme a všichni na nás pak zapomenou. V uších mi k tomu však neustále vířila věta jedné místní babky. Ta babka rychlou archaickou češtinou […]

Výročí vděčnosti

Minulý týden jsme měli v Be Lovely krásnou akci u příležitosti sedmého výročí založení Salonu. Zároveň to byla velká vnitřní oslava i pro mě, protože teď na podzim je to také ROK, co jsem v Be Lovely JÁ. Ty prostory mě při práci doslova podporují a nabíjí. Je to oáza klidu a estetiky v jinak […]

Když se „to“ potká

Minulý týden je pro mě neuvěřitelný. Tak plný, tak radostný, tak magický. Pořád se považuji za racionálního člověka, který se i u své práce i v životě opírá spíš o vědu a fakta. Ale ze symboliky, co se na mě teď valí, mi běhá mráz po zádech. Ve STŘEDU ráno mi zavolal Martin Černohorský, zda […]

Podzim na Brači

Je po všem. Mých pohádkových deset dnů, kdy jsem se zcela osamotě mohla věnovat pouze a jen psaní své první knihy, uteklo nemilosrdně rychle. Ah. Sedím na trajektu a kdybych se sem za měsíc nevracela kvůli sběru oliv, tak pláču. Ano, na mocný stesk za mořem vždy pomůže mít v jeho blízkosti nemovitost nebo nějaké […]

#15 Stud jako zdroj

Poslední velkou emocí v mém seriálu o zdrojích je stud. Nechala jsem si ho na závěr jako zlatý hřeb programu, protože mě ze všech emočních „tyranů“ sužuje nejvíc. Nebýt studu… mohla jsem přestat o tři roky dřív pít, protože bych neřešila, co si o mně budou lidé myslet, když zmizím do léčby, po které se […]

#14 Vina jako zdroj

Těžko se mi píše o této emoci jako o zdroji. Mám spíš pocit, že mě celý život pronásleduje a vysává. Přesto jsou chvíle, kdy mi dává něco, co jen zřídka zažívám jinde. Prožívám teď napjaté období. Nebudu se rozepisovat o tom proč. Zkrátka je to P***U ke zdi. Vždy, když obdobné období prožívám, aktivuje se […]

#13 Pýcha jako zdroj

Kolébat se na vlnách hrdosti či pýchy je nádherné. Ne nadarmo se jí v latině říká SUPERBIA. Umožňuje nám plnými doušky užívat své Bytí a milovat vše, co máme či jsme vytvořili. Není samozřejmě moudré nechávat se jí příliš zaslepovat nebo na ní nedej Bože usnout jako na vavřínech! A rozhodně je dobré vedle ní […]

VŠECHNO nebo NIC

Září je pro některé z nás charakteristické obtížným znovu-naskakováním na vlak struktury a řádu. Na diety, na rozvoz dětí do škol, školek a kroužků, na práci, na vstávání, na zanedbávané koníčky, na všechno možné i nemožné. Důkladně toto téma od mala zkoumám. Jsem milovnicí nových začátků. A důvěrně tedy znám i onu bezbřehou frustraci, jež […]

#12 Hněv jako zdroj

Hněv je nezpochybnitelný KRÁL velkých emocí. Je nejvíc akční a my jsme pod jeho kuratelou schopni neobyčejných činů.

Usmálo se na mě štěstí. Strávila jsem v uplynuvších dnech v této emoci tolik času, že by byl přímo hřích ji u toho důkladně neprozkoumat. Znám ji sice důvěrně i ze své dávnější minulosti, ale přece jen – některé důležité pokrmy pro duši je nejlépe zpracovávat HORKÉ.