#7 Hermés

S e r i á l o ř e c k é m y t o l o g i i

Je to tady. Konečně jsme se s mým vnitřním Hermem zase potkali a já si užívám tento pocit jako málokterý jiný, ah.

Proč je mi je tento bůh tak milý a jeho projevy pro mě tak příjemné a cenné?

Předně, mám pro něj velkou slabost. Hermés je typický záporák, kterému musíte fandit, i když se tomu jakkoliv bráníte. Získá si vás svým šarmem, briskní inteligencí, fenomenálním důvtipem a pokud by nezabralo ani toto vše dohromady, bezostyšně si vás omotá kolem prstu nějakou lstí.

Když se narodil, jedné z mnoha Diových milenek, bylo ihned jasné, že se jedná o zázračné dítě. Nežil ještě snad ani den a už Apollónovi ukradl stádo toho nejlepšího dobytka. Dvě krávy rozčtvrtil a hned z nich obětoval bohům na Olymp, aby se ZALÍBIL. Následně z jejich střev a želvího krunýře vyrobil LYRU.

Ta hrála tak sladce a líbezně, že když ji Apollónovi daroval a umožnil mu tím stát se bohem HUDBY, ten zcela odzbrojen, mu nejen odpustil onu strašnou krádež, ale stal se okamžitě jeho nejlepším přítelem. Hezky se ti dva doplňují. Apollón – vznešené ctnostné zlato, Hermés – šibalské živé stříbro.

Apollón, zcela omámen charismatem tohoto vyjímečného stvoření, jej vzal na Olymp a okouzlující dítě si tam záhy získalo všechny jeho nedotknutelné obyvatele. Dokonce i Hera na něj byla vlídná.

Samozřejmě, jako každý jiný bůh, má i tento své stinné stránky. V opozici ke klidné a stabilní Hestii, je věčně rozlítaný, proměnlivý a skoro šílený neustálou aktivitou. Navzdory tomu, že je to strážce hranic, moc rád je PŘEKRAČUJE a i díky tomu je to jediný bůh, který pravidelně navštěvuje podsvětí.

Když se třeba rozhodne psát básně či vyprávět příběhy, nic ho nezastaví! Dokonce ani to, že je už nikdo nečte nebo neposlouchá :))) A to mě baví, jak na mně, tak na oné malé slečně, jež mi jich minulý týden povykládala tolik, že budu mít nad čím přemýšlet ještě měsíc. Děkuji, Adélo.

Hermovi zkrátka NIC NENÍ SVATÉ. Spojuje bohy a bohyně tím, že je jejich poslem a jak se mu všichni svěřují, on nejlépe vidí, co se obecně děje a má tak nejlepší přehled i nadhled.

Někdy, když mám pocit, že spektrum mých činností je opravdu už nesnesitelně široké, hodně mi myšlenka na Herma pomáhá. On by nikdy dlouze nedumal nad tím, jak souvisí masáže s poezií, lesní poutě s filosofií nebo olivy se Saharou. Naopak, dělal by vše a hlavně HNED!

Ať mě teda jeho briskní inteligence a nadhled dál provází.

A vás také!

????

Foto: Na věži Klementina – šest milionů svazků pod jednou střechou a necítila jsem se tam nijak roztříštěně ???? Naopak, pociťovala jsem až mystickou harmonii.

????

Chcete se dozvědět více o tom, co miluji, a kde moje působení podporuje právě Hermés?

Prohlédněte si weby projektů, s nimiž tvořím a úzce spolupracuji:

SouladventureBe LovelyVilla Grdelina

Chci dostávat emaily od Elen

O všem novém, co dělá nebo chystá