Doprovázené
lesní poutě

Kde jsou uloženy odpovědi na vaše otázky? V přírodě, v hlubokém rozhovoru a za pomoci různých terapeutických technik, lze objevit nevídané dary.

Pokaždé, když v životě něco hledáme, vydáváme se na cestu.

Poměrně v raném věku, jsem si začala uvědomovat, že prožívám široké spektrum emocí a to v dost vysokých intenzitách 🙂 Od puberty dále, mi jako opora a nevyčerpatelný zdroj inspirace, začala velmi dobře sloužit příroda a klasická literatura. Například Stefan Zweig a Dostojevskij, které osobně považuji za objevitele hlubinné psychologie, mě vždy dokázali nejen nadchnout, ale také lépe chápat mnohá zákoutí lidských duší, včetně té mojí.  

Elena Shubik

Průvodkyně

Vydejte se na cestu
do svého nitra

Kde jsou uloženy odpovědi na vaše otázky? V přírodě, v hlubokém rozhovoru a za pomoci různých terapeutických technik, lze objevit nevídané dary.

V přírodě je hlas naší duše mnohem lépe slyšet

Proto s klienty vyrážím na jedno či vícedenní poutě, kde tomuto hlasu nasloucháme, zkoumáme ho a pracujeme s ním. Poutě jsou určeny pro všechny, kdo touží poznávat a spustit se do hloubky svého nitra, posvítit si na důležitá životní témata nebo si jen tak v přírodě vydechnout a podívat se na svůj život z nového úhlu.

Příprava na pouť

Příprava na pouť začíná osobním, přibližně hodinovým setkáním, na kterém se ujasní očekávání a já vysvětlím, jak se na pouť co nejlépe připravit. Toto setkání slouží také na ověření toho zda jsem pro Vás vhodná průvodkyně a zda jste Vy pro mně vhodný klient, či klientka. Zkrátka jestli to mezi námi “teče” a jestli naše společné putování bude mít pro obě strany smysl.

Pokud ucítíme na obou stranách „ANO“, začneme domlouvat místo a datum. Na pouť je dobré si vyhradit minimálně jeden celý den a pokud je to možné, je fajn si po ní vzít ještě alespoň den volna.

Poznejte hlubiny své duše

Pomocí hlubokého rozhovoru, imaginace a dalších technik se sny, emocemi, vzpomínkami či tělem, objevujeme hlubiny duše a snažíme se pochopit, co se nám naše psýché snaží říct.

Toto krásné, ale často velmi niterné dobrodružství, si zaslouží bedlivou pozornost. Proto s klienty pracuji buď individuálně nebo ve velmi malých skupinkách, kde je možné vytvořit maximálně důvěrnou atmosféru. Pokud tedy sami nebudete chtít jinak, tak to budete jen Vy, já, příroda a Vaše téma, se kterým chcete putovat.

Co očekávat po pouti?

Po pouti vždy posílám souhrnný text o tom, co jsem viděla a slyšela já a co bych Vám doporučila dál.

Mým snem je, aby každý, kdo se mnou putuje, uslyšel svůj svůj vnitřní hlas a následně ho mohl kultivovat sám nebo s někým blízkým při procházkách přírodou.

Je mnoho způsobů “jak se uslyšet” a já Vám je toužím ukázat, abyste si mohli vybrat a naučit se, co Vám vyhovuje nejvíc.

Praktické informace

Doprava na místo je na domluvě. Pokud bydlíte někde blízko nebo po cestě, ráda Vás vyzvednu a zase přivezu domů. Jídlo si na pouť bere každý svoje, ale často se pak mezi sebou dělíme. Je možné putovat i v půstu, což je výzva, ale duši to může umožnit lépe promlouvat. Hladovou poutí Vás však provedu jenom na jaře, v létě nebo na podzim. V zimě je to nad moje fyzické možnosti 🙂

Cena za den putování je 12.000 Kč.

Spokojení s Elen

Spokojení klienti

Další služby

Kromě delších poutí, poskytuji také kratší individuální konzultace. Hodně zde čerpám ze svých, ne vždy veselých, životních zkušeností. Věřím, že všechno utrpení lze zmírnit nebo přetvořit ve velký dar. 

Miluji zkoumání souvislostí mezi lidskou duší, tělem a myslí. Proto se intenzivně věnuji také tělesné péči. Hluboce uvolňující a ozdravná masáž nás může spojit nejen s naším tělem, ale i s naší duší. 

S Elen v rovnováze

Formou konzultací pomáhám lidem přetrhnout pouta závislosti nebo opustit jiné bludné kruhy, které nám život občas přináší. Dnes vím, že každé životní selhání či drama se dá nejen zvládnout, ale může nám i hodně dát. 

Pracuji se závislostí či jinými „démony“ jako s vnitřními živly, které LZE zkrotit. A nejenom to, lze je používat na tvoření, růst a mnoho jiných užitečných činností. Nejdu cestou askeze, a nejen proto, že by to v naší kultuře byla velká výzva. Tančím směrem k ideálu vnitřní svobody, který je nedosažitelný, právě proto, že je to ideál. Ale je to pro mě dobrý směr.

S Elen v těle

K dotyku s duší mě kromě literatury, poezie, přírody a vlastního volání, přivedl také dotyk s tělem. 

Když jsem se před rokem a půl začala profesionálně věnovat masírování, byla jsem ohromená z toho, jak úzce je naše tělo propojené s naší myslí a duší. 

Ve zkoumání a osvětlování těchto souvislostí spatřuji hluboký smysl.

Objednat bezplatnou konzultaci

Příprava na pouť začíná telefonickým nebo osobním, přibližně hodinovým setkáním, na kterém se ujasní očekávání a já vysvětlím, jak se na pouť co nejlépe připravit.

Cena za den putování je 12.000 Kč.