Nedotknutelnost

Můj text o outsiderce vzbudil bujaré ohlasy. Děkuji všem za komentáře, zprávy a osobní sdělení. Moc si vážím vaší upřímnosti. Ta je pro mě nad ZLATO. Vaše slova společně s tím, co mi teď život cpe pod nos jako kdysi já svým milencům ten nejlepší kokain, mě nutí k prozkoumání partikulárního tématu, které všichni outsideři […]

Je to pravda?

Když jsem minulé léto bloudila vyprahlým rumunským Banátem, měla jsem dost přesvědčivé vidiny o tom, že se mi každou chvíli pod těžkým batohem ulomí nohy. Že tam někde na kopcích žízní umřeme a všichni na nás pak zapomenou. V uších mi k tomu však neustále vířila věta jedné místní babky. Ta babka rychlou archaickou češtinou […]

#17 Amor

S e r i á l
o ř e c k é
m y t o l o g i i